Elektron ədəbiyyat və sənət portalı

"İlk dəfə sufiliyin cazibəsinə hələ bir neçə il bundan əv­vəl – insanı ecazkar sirlər aləminə sovuran “Sufizm mü­səl­man mə­də­niyyətləri kontekstində” kitabını – alt qatı yeni tu­tumlu hə­qi­qət­lər közərən sehrli mətnləri oxumağa baş­la­yan­da düş­müş­­düm..."

“Balaca adam siyahıdı və böyük adamın əla­mət­lə­rin­dən biridi..."

Davamı

Bir gün xəbər gəlir ki, Xəlifə Həzrət Cəfər Sadiqi hüzuruna dəvət edir. Cəfər Xəlifənin sözünü yerə salmayıb dəvəti qəbul edir və saraya yollanır.

Sarayda söhbət zamanı Xəlifə ondan razılığını bildirir və bu razılığın müqabilində Cəfərə içi qızıl dolu məcməyi hədiyyə edir.

Cəfər hədiyyəni qəbul etməkdən imtina edir.

Davamı