Elektron ədəbiyyat və sənət portalı

«Aydın yol» qəzetinin 27 may 2016-ci il tarixində çap olunan 16(75) saylı buraxılışı

 • 28 May - Azərbaycanı müstəqilliyə qovuşduran gün;
 • Şərq düşüncəsində rəqəmlərin mənası - Nizaminin əsərlərində yeddi rəqəminin gizlinləri;
 • Abbas Mirzə Şərifzadə - Kinomuzun ilk azərbaycanlı rejissoru;
 • Alberto Moravianın "İştaha" hekayəsi;
 • Tərcümə Mərkəzinin "Bildirçin və payız" kitabı mükafatlandırıldı;
 • "Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti"ndən çıxarılan sözlərin təsnifatı;
 • Topçubaşovun sarsılmaz inamı;
 • Klon və kloun;
 • Tərcümə modelləri: Qanunauyğun qarşılıqlar (uyğunluqlar) modeli;
 • "Qubadlıya apar məni...";
 • Məşhurların ən sevdiyi kitablar və digər maraqlı yazılar yer alıb.

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzinin mətbu orqanı olan həftəlik "Aydın yol" qəzetinin 24 sentyabr sayında:

* "Şeyx Cüneyd türbəsi – daşlaşan tarix";

* "Atalar və oğullar" rubrikasında rəssamlar Mir Teymur Məmmədov və Pərviz Abbasovun eyni suallara fərqli baxışları;

* "Azərbaycanlı qadınlara qarşı erməni qətliamı (1918-1920-ci illər)";