Tərcümə nəzəriyyəsinə dair mənbələrdə tərcüməşünaslığın ekvivalentlik...

Davamı

Qohum dillərin öyrənilməsi, həmin dillərdə nitq vərdişinin yaradıl­ması və qarşılıqlı tərcümələr...

Davamı

Türkcədə sual cümlələri dilimizdəki kimi, əsasən, sual əvəz­liklərinin, sual ədatlarının və ...

Davamı

Ramiz Rövşənin “Tərcümənin problemləri” mövzusunda çıxışı

Davamı

 Simonovun “Gözlə məni” şeirinin Azərbaycan dilinə 5 tərcümə variantı 

 

Davamı