...Tarixin elə dönəminə gəlib çıxmışıq ki, bu gün milli mədəniyyətlər...

Davamı

Tərcümə təcrübələri və miflər...

Davamı

Alim və yazıçılar arasında da poliqlotlar az deyil...

Davamı

Tərcüməçi üçün doqquz ehkam var

 

Davamı

Mollalar istəmirdilər ki, camaat Qurani-Kərimi dərindən mənimsəsin...

Davamı

Ardıcıl tərcümədə isə hər nitqə ayrılan vaxt ikiqat artır...

Davamı

Nəşriyyat idarələri əllərində böylə vəsiqələri olmayan adamlara tərcümə verməməlidir.

Davamı