Elektron ədəbiyyat və sənət portalı

Adətən, ilk badəni sağlamlığımız, ikincini həzz almaq, üçüncünü həya pərdəsini götürmək...

Davamı

Tanrı arzularımızı çox vaxt bizi cəzalandırmaq üçün həyata keçirir...

Davamı