“Qeyri-təvazökar insan qəddar insandan da təhlükəlidir. Çünki ikinci yalnız düşmənlərinə qarşı əzazil olduğu halda, birinci düşmənləriylə yanaşı, dostlarına da zərər verir”.

C.Addison

Davamı